Webbinarium fredagen den 11 februari

Styrning med gemensam puls i en agil organisation

På detta webbinarium presenterar vi en mer dynamisk och adaptiv modell för styrning, med en gemensam puls i hela organisationen, där verksamhets- och ekonomistyrningen kan integreras med ramverken för agil utveckling.

Vi på Sonder möter allt oftare ledare som vill införa en mer tillitsbaserad styrning, med ett distribuerat beslutsfattande närmare kunderna och där verksamheten bedrivs. Många upplever dock att den traditionella styrningen med årsvisa verksamhetsplaner och fasta budgetar är ett hinder i utvecklingen av en mer agil organisation med coachande ledarskap och teambaserade arbetssätt.

På detta webbinarium presenterar jag en mer dynamisk och adaptiv modell för styrning, med en gemensam puls i hela organisationen. En modell som tack vare att vi planerar i mindre steg, flera gånger per år, ger oss möjlighet att kontinuerligt anpassa planer och prognoser till en högre utvecklingstakt.

Vi går igenom hur verksamhets- och ekonomistyrning kan integreras med ramverken för agil utveckling, exempelvis SAfe, så att cyklerna för styrning på olika nivåer sker koordinerat inom både den löpande verksamheten och utvecklingsarbetet.

 Välkommen att anmäla dig och sprid gärna vidare till dina kollegor!

Anmälan!

Vi ses!

Datum: Fredagen den 11 februari

Tid: Kl. 08:00-09:00

Plats: Där det passar dig