Webbinarium 

Agila utvecklingsportföljer

Agila team och utvecklingsmetoder blir allt vanligare. Fler och fler tar också till sig ramverk som SAFe för att kunna skala upp och få till samma principer i den övergripande styrningen. Värdet där det verkligen fungerar som tänkt är stort. Innovationsförmågan ökar, kvaliteten likaså samtidigt som ledtiderna kortas radikalt.

Men det är ingen enkel förändring – särskilt inte där utvecklingsflödena börjar transformeras i en annars oförändrad kontext. Många brottas exempelvis med beroenden till affärsstrategier och ledarskap, eller med frågan om vad som egentligen ska räknas in i begreppet utveckling.

Vi kommer i detta webbinarium att beskriva de huvudsakliga framgångsfaktorer vi identifierat för att ta sig an en mer agil styrning av utvecklingen, oavsett vilken specifik modell man utgår ifrån. Vi riktar oss till alla som vill åstadkomma en mer agil utvecklingsverksamhet, oavsett hur långt man kommit i sin transformation och oavsett om ni använder SAFe eller något annat ramverk.

Det är en inspelning från den 28 april 2020.

Tid: ca 45 minuter.

 

Registrering