Ansvar gör vi tillsammans

Teambaserade arbetssätt blir allt vanligare på våra arbetsplatser, som en viktig del i en större förflyttning. Från hierarkiska silostrukturer där ansvar delas upp så tydligt som möjligt, till mer nätverkande där ledare och team tar gemensamt ansvar tvärs organisatoriska gränser. Drivkraften är ofta att skapa större kundvärde tillsammans, men också att hitta arbetsformer som både engagerar och attraherar nya kollegor.

Förflyttningen från det mer silobaserade till mer nätverkande organisationer bygger i delar på strukturella förändringar som organisering och arbetssätt, men lika mycket på hur vi som ledare och medarbetare förhåller oss till varandra. Strukturerna kan skapa goda förutsättningar men vi behöver också agera på nya sätt i dem, tillsammans och i den gemensamma vardagen. Både inom och mellan team.

Så hur jobbar vi bättre tillsammans? Hur skapar vi ett gemensamt utrymme, där vi kan vara våra bästa jag och därmed skapa värde i teamet? Hur nyttjar vi riktning och ramar, för att skapa resultat även genom relationer och gemensam reflektion?

I det här webbinariet tar vi utgångspunkt i dessa HUR-frågor. Det handlar om hur ni kan utveckla förhållningssätt och beteenden för trygghet i teamet, något som enligt forskningen är den enskilt största framgångsfaktorn för förmågan att lösa komplexa utmaningar. Det handlar också om hur ni kan jobba med självledarskap, där ansvaret för nätverksbyggande, relationer och samarbeten är en lika viktig del som ansvaret för egna initiativ och åtaganden.

Vi vänder oss till ledare och medarbetare som vill inspireras att agera ännu mer teambaserat, och stärka er förmåga att ”göra ansvar tillsammans”. 

Det är en inspelning från den 19 mars 2021.

Tid: ca 45 minuter.

 

Registrering!