Guide: Transformation för en mer agil organisation

Transformation för en mer agil organisation

Vi behöver nya sätt att leda och organisera. Forskning och praktik är överens – traditionella modeller stjälper snarare än hjälper i en värld där snabbhet, samarbete och engagemang är nycklar till framgång. Frågan allt fler ställer sig är hur vi ska ta oss an det nya, och hur vi ska klara transformationen. Det är det hur:et som den här guiden handlar om. 

Sonder har funnits i denna rörelse under många år. Vi verkar själva helt enligt agila principer och har stöttat en rad kunder i deras transformation mot mer nätverks- och teambaserade organisationer. Med den här guiden vill vi dela med oss av vår (hittills) samlade erfarenhet av att driva transformation för mer agila organisationer. 

Fyra områden för transformationen 

Vi ser fyra centrala områden för transformationen som också är viktiga framgångsfaktorer för att verka som en agil organisation. Det handlar om: 

  • Dynamiska organisationssystem 
  • Värdeskapande i team 
  • Ledarskap hos alla 
  • Samspel i nätverket 

I guiden beskriver vi varför dessa är viktiga och ger exempel på principer och synsätt som stödjer den agila organisationen. Vi ger exempel på hur du kan ta dig an transformationen och delar med oss av konkreta verktyg och tips. 

Mer agil – på ett agilt sätt 

Vi vill också förmedla att den komplexitet som gör att vi behöver nya sätt att leda och organisera, också gör att vi behöver driva transformation på ett annat sätt. Det funkar inte med en masterplan som några kan tänka ut i förväg, och sedan implementera i organisationen. Som i alla komplexa sammanhang behöver man pröva sig fram, lära på vägen och göra nya prioriteringar när man vet mer. Vi illustrerar hur du kan se hela organisationen som en förändringsplattform där ni utvecklar nya lösningar, bygger förmåga och agerar i det nya – systematiskt, samtidigt och i samspel. 

Vi hoppas att vår guide om Transformation för en mer agil organisation ska inspirera och ge stöd i den utveckling ni befinner er i. Har du några andra frågor eller vill ha inspel på er transformation, så är du förstås varmt välkommen att höra av dig. 

Ladda ner

Transformationsguiden