Guide: Strategier i en föränderlig värld

Strategier i en föränderlig värld

Ett nytt sätt att se på och jobba med era strategier

Vårt traditionella sätt att driva strategiarbete har svårt att möta komplexiteten i omvärlden och förändringstakten som krävs i våra företag. Samtidigt tror vi på Sonder att strategierna och strategiprocessen är än mer centrala i framtidens organisationer. Ska flera företag kunna distribuera beslutsfattandet och låta verksamheten agera på de signaler som de möter så behövs en gemensam förståelse för framtiden och ramar och ledstänger att förhålla sig till. Vi tror dock att det behöver vara på ett helt annat sätt.

Öppna upp och gör strategierna till allas angelägenhet

Ett strategiarbete behöver i större utsträckning handla om att bygga förmåga och beredskap för framtiden, snarare än att sätta målet och planera för vägen dit. Strategierna behöver ge prioriteringar som alla i organisationen kan använda idag, snarare än att spegla ledningens ambition om vad ni ska bli sen. Vi tror också att processen behöver vara öppen, utforskande och kontinuerlig, snarare än ett långsiktigt planeringsarbete som ledningen gör var tredje år. 

Den här guiden handlar om ett nytt sätt att se på och jobba med strategi. Vi beskriver vilka förhållningssätt som vi ser är viktiga och hur ni kan tar er an centrala moment i ert strategiarbete. Vi hoppas att guiden ska utmana, inspirera och stödja! 

Hör gärna av dig om du vill höra mer om Sonders syn på framtidens organisationer och våra erfarenheter av att arbeta med strategier i en föränderlig värld. 

Ladda ner

Framsida Strategiguiden - 2021