Anmälan till frukostseminarium
fredagen den 16 september

Utmaningar och framgångsfaktorer i den agila organisationen

Våra erfarenheter av förändringsarbetet, strukturerna och några vanliga ledardilemman 

Efter ett par års digital kontakt i webbinarieformat kan vi nu äntligen bjuda in till ett fysiskt seminarium, där vi får tillfälle att mötas och dela tankar över riktiga bord!   

För ett tiotal år sedan var de agila principerna relativt nya utanför systemutvecklingsvärlden, men förståelsen kring den bredare innebörden av nya sätt att leda och organisera är idag stor hos de flesta vi möter. Likaså viljan till förändring. Nära nog alla företag och organisationer har idag en uttalad ambition att bygga hela verksamheten på principer om anpassningsbarhet och samarbete, tillit och självledarskap. 

Samtidigt är det oftare lättare sagt än gjort. Så hur gör de som lyckas omsätta ambitionen i praktiken?  

På det här seminariet delar vi med oss av de senaste årens samlade erfarenheter. Vi går igenom de framgångsfaktorer vi sett utkristalliseras, några dilemman och utmaningar vi ser återkomma och hur de kan bemötas. Vi ger er självklart också möjligheten att dela reflektioner, praktiska erfarenheter och tips med varandra över borden. 

Vi vänder oss till dig som jobbar med organisationssystemet och dess utveckling, som en naturlig del av ert ledningsansvar eller i strategiska utvecklingsroller inom exempelvis HR, ledningsstöd eller PMO. Genom att delta på detta seminarium hoppas vi på Sonder att du ska få med dig inspiration kring er egen ständiga rörelse, och såklart de nya perspektiv som i princip alltid kommer ur nyfiken dialog. 

Välkommen!

PS. Vid platsbrist prioriterar vi alltid våra kunder. DS

 

Anmälan

Tid och plats

Datum: Fredagen den 16 september 

Tid: Kl. 08:30-10:00, frukost serveras från 08:00

Plats: World Trade Center, Kungsbron 1 (lokal Manhattan) Stockholm