Anmälan till frukostseminarium
fredagen den 31 januari

Transformation för en mer agil organisation

Det handlar inte längre om vi behöver – utan hur vi gör – för att bli mer agila som organisationer. Många har börjat i utvecklingsverksamheten, där agila synsätt och metoder fått ett självklart fäste. Behovet av samspel, anpassningsbarhet, kundcentrering och distribuerat ledarskap gäller dock i hela organisationen.

Sonder har funnits i denna rörelse under många år. Vi verkar själva helt enligt agila principer och har stöttat en rad kunder i deras transformation mot en mer nätverks- och teambaserad organisation.

På det här seminariet tar vi utgångspunkt i vår syn på framtidens organisationer, och delar våra erfarenheter av att driva förändring för att ställa om till nya sätt att leda och organisera.

Vi visar hur ni kan använda Sonder transformation canvas för att stegvis utmana och förändra olika dimensioner i företaget. Hur ni skiftar fokus i styrningen och därifrån utvecklar era styrsystem. Hur ni kan stärka samarbetet i organisationen och göra det mer relationsorienterat. Hur ni skapar nya förutsättningar för ledarskap och självledarskap. Vi pratar om hur ni kan förflytta er både språngvis och stegvis på ett sätt som i sig är agilt, och vilka roller ni som ledning behöver ta i det.

Vi vill med detta inspirera er som driver eller vill driva en komplex transformation, att pröva nya vägar och agera på viktiga framgångsfaktorer.

Välkommen!

PS. Vid plastbrist prioriterar vi alltid våra kunder. DS

Anmälan

Tid och plats

Datum: Fredagen den 31 januari

Tid: Kl. 08:30-10:00, frukost serveras från 08:00

Plats: World Trade Center, Kungsbron 1 (lokal Manhattan) Stockholm