Rapport: Agila ramverk ur den omgivande organisationens perspektiv

Är du en ledare som behöver förhålla dig till och samspela med en agil utvecklingsverksamhet, även om du inte är dagligen involverad i själva utvecklingsarbetet? Kanske har du ett HR-perspektiv på kompetensförsörjning och nya roller, ett affärsansvar för det som utvecklas, eller personalansvar för medarbetare i utvecklingsteamen? Välkommen att ta del av vår rapport om SAFe ur den omgivande organisationens perspektiv!

Allt fler organisationer har under de senaste åren skalat upp sin agila utveckling, till att också innefatta den övergripande styrningen på lednings- och portföljnivå. Det kanske mest kända ramverket för agil utveckling i större skala är SAFe, vilket vi möter hos allt fler av våra kunder. Vår bild är att själva införandet av tåg och team ofta går bra, med stöd i företagsledningen och högt engagemang i nya roller och team. Utmaningarna uppstår i stället i gränslandet, där det nya behöver samspela och integreras med den omgivande organisationens strukturer och förhållningssätt.

I rapporten beskriver vi de krockar och mellanrum som kan uppstå, och delar med oss av vilka angreppssätt vi ser behövs. Det handlar om strategiarbete och omgivande styrning, om påverkan på chefsrollen och andra roller eller ansvarsområden. Vi tar också upp själva framgångsfaktorer för transformationen, med fokus på hur etableringen av ett agilt ramverk skapar behov av förändring och förändringsledning även i den övriga organisationen.

 

Ladda ner