Rapport

SAFe ur den omgivande organisationens perspektiv

Vem vänder sig rapporten till?

Rapporten vänder sig till dig som är ledare och som behöver förhålla dig till och samspela med en agil utvecklingsverksamhet, även om du inte är dagligen involverad i själva utvecklingsarbetet. Kanske har du ett HR-perspektiv på kompetensförsörjning och nya roller, ett affärsansvar för det som utvecklas, eller personalansvar för medarbetare i utvecklingsteamen?

I rapporten beskriver vi de krockar och mellanrum som kan uppstå, och delar med oss av vilka angreppssätt vi ser behövs. Det handlar om strategiarbete och omgivande styrning, om påverkan på chefsrollen och andra roller eller ansvarsområden. Vi tar också upp själva framgångsfaktorer för transformationen, med fokus på hur etableringen av ett agilt ramverk skapar behov av förändring och förändringsledning även i den övriga organisationen.

Välkommen att ta del av vår rapport om SAFe ur den omgivande organisationens perspektiv!