Guide

Strategier i en föränderlig värld

Ett nytt sätt att se på och jobba med strategier

Vårt traditionella sätt att driva strategiarbete har svårt att möta komplexiteten i omvärlden och förändringstakten som krävs i våra företag. 

Därför tror vi att ett strategiarbete behöver i större utsträckning handla om att bygga förmåga och beredskap för framtiden, snarare än att sätta målet och planera för vägen dit. Strategierna behöver ge prioriteringar som alla i organisationen kan använda idag, snarare än att spegla ledningens ambition om vad ni ska bli sen. Vi tror också att processen behöver vara öppen, utforskande och kontinuerlig, snarare än ett långsiktigt planeringsarbete som ledningen gör var tredje år. 

Vi hoppas att guiden ska utmana, inspirera och stödja!