Guide

Ledningens roll i organisationens agila resa

Vill ni ta nästa steg mot en mer agil organisation?

Många av våra kunder har börjat testa att arbeta utifrån agila principer i delar av verksamheten eller format pilotteam som får utforska nya arbetsformer. 

För er som vill ta nästa steg i form av ett helhetsgrepp, och få verklig kraft i förändringsresan, är det av avgörande betydelse att ledningen står samlad bakom förändringen. I denna guide fokuserar vi på ledningsgruppens roll och arbetsformer i den agila transformationen. Vi hoppas att guiden ska inspirera och ge stöd i den utveckling som ni befinner er i.