Guide: Ledningens roll
i organisationens agila resa

Ledningens roll i organisationens agila resa

Många av våra kunder har börjat testa att arbeta utifrån agila principer i delar av verksamheten. En del har tagit första steget i utvecklingsverksamheten där behovet av snabbhet och flexibilitet ofta är extra tydligt. Andra har utgått från ett HR-perspektiv med fokus på ledarutveckling, teamarbete och ett ökat självledarskap, och ytterligare andra har börjat testa sig fram genom att låta pilotteam utforska nya arbetsformer.

För dom som vill ta nästa steg i form av ett helhetsgrepp, och få verklig kraft i den transformationen, är det av avgörande betydelse att ledningen står samlad bakom förändringen. I denna guide fokuserar vi på ledningsgruppens roll och arbetsformer i den agila transformationen. Vi hoppas att guiden ska inspirera och ge stöd i den utveckling ni befinner er i.

Ladda ner

Ledningens roll i organisationens agila resa-2