Guide: Förändringsledning i komplexitet

Vem vänder sig guiden till?

Den vänder sig till dig som är förändringsledare eller projektledare och söker verktyg för att bli effektivare på att driva komplexa förändringsprojekt. 

Den vänder sig även till dig som sponsrar förändringsprojekt och vill hitta vägar att skala upp förändringsledningen. Och gå från förändringsledning som individuell kompetens till förändringsledning som en organisatorisk förmåga.

Varför ska du läsa guiden?

Dagens organisationer befinner sig allt oftare i en kontext som präglas av VUCA, det vill säga att den är volatil, osäker, komplex och svårtolkad. Det är extra utmanande för de många organisationer som sitter fast i hierarkiska styrsystem och organisationsmodeller som är utformade för stabilitet och hög förutsägbarhet. Det krävs nya sätt att driva förändring och utveckling för att de ska hänga med i dagens snabba förändringstakt.

Den typ av förändringsledning som krävs idag behöver jobba strategiskt, med djup förståelse för både yttre och inre faktorer som är möjliggörare eller hinder. Vi behöver lära oss att se och ta bort hinder mot förändring och samtidigt utveckla förmågan till kreativ samverkan. Kreativitet, empati och den kollektiva förmågan är nycklar till en högre förändringsförmåga.

 

Ladda ner

Förändringsledning i komplexitet