Whitepaper: En syftesdriven nätverkslogik

Syftesdriven nätverkslogik – så transformerar digitaliseringen din affär

Vi tror att du många gånger har hört presentationer och läst om megatrenderna i dagens samhälle. Hur digitalisering och globalisering, två krafter som samspelar och driver på varandra, leder till omvälvande förändringar inom flera branscher. Det finns många exempel på hur digitaliseringen skapar radikalt nya förutsättningar som gör att etablerade affärs- och verksamhetsmodeller utmanas och etablerade strukturer förändras i grunden.

Frågan är hur kommer det att påverka – och vad >du ska göra?

Vi menar att många angriper problemet på fel sätt genom att försöka applicera gamla lösningar på de nya utmaningarna, det krävs nåt annat.

Hitta din egen position i nätverket

I detta whitepaper vänder vi oss till dig som är ansvarig för att ditt företag eller din organisation utvecklar en affärsmodell med nya sätt att samverka med kunder, partners och andra aktörer. Vi delar med oss av våra tankar om:

  • Syfte. Där ett högre syfte kan vara grunden för affärsutveckling och konkurrensfördelar.
  • Agilt och stabilt samtidigt. En mer agil affärsstrategi ersätter den gamla femårsplanen och ger flexibilitet i styrningen.
  • Värdenätverk. De traditionella värdekedjorna bryts upp och ersätts av ett ekosystem med autonoma aktörer. Genom flexibla värdenätverk skapas ett unikt kundvärde.
  • Innovation i kunskapsnätverk. Tillgången till kompetens kommer att vara kritisk för att behärska nya och komplexa teknikområden.

För att utnyttja alla möjligheterna med värdenätverk och kunskapsnätverk krävs att du hittar din egen position i nätverket samt partners som delar ditt högre syfte.

Vi hoppas kunna inspirera och utmana, och ser fram emot givande samtal om en syftesdriven nätverkslogik! 

Ladda ner

En syftesdriven nätverkslogik.jpg