Whitepaper: Ett nytt sätt att leda och organisera

Behövs ett helt nytt sätt? 

Dagens ökande komplexitet och förändringstakt ställer nya krav på våra organisationer. Behovet  av anpassningsbarhet, innovationskraft och dynamik växer ständigt och gör det mer och mer relevant att prata i termer av ett paradigmskifte. Vi tror att vi behöver utmana industrialismens organisationslogik och att framtidens organisationer bygger på andra grundprinciper.

I detta whitepaper beskriver vi ett antal olika områden där vi tror att vi behöver förändra våra synsätt och perspektiv. Det handlar i grunden om hur vi ser på människan och dennes förmåga att agera, leda och fatta beslut, hur vi leder och utvecklar verksamheten i en föränderlig värld och hur vi ser på relationer och samverkan i och utanför den egna organisationen. 

De områden vi tar upp är:

  • Synen att människan vill och kan
  • Syftet som en ledstjärna i vardagen
  • Ett inspirerande ledarskap som skapar förutsättningar
  • Kunden som en aktiv del i organisationens system
  • Partnerskap i samverkan
  • Öppen innovation i nätverk
  • Dynamisk organisering som sammanfogar
  • Styrning bortom ”predict and control

Vi dikterar inte ett nytt facit eller ser att vi står inför ett omedelbart skifte. Men vi tror att riktningen är nödvändig, även om förändringen sker stegvis och behöver gå olika snabbt i olika branscher. Vi hoppas kunna inspirera och utmana, och ser fram emot givande samtal om framtidens organisation!

Ladda ner

Ett nytt sätt att leda och organisera.jpg