Guide till agil förändringsledning

Bibehåll effekten vid stora förändringar

När förändringstakten i omvärlden ökar snabbt, och med den komplexiteten, minskar utrymmet att genomföra stora projekt som suger kraft från organisationen.

Den agila metoden är ett svar på behovet av att genomföra stora förändringar med bibehållen effektivitet i verksamheter som präglas av hög komplexitet och snabbt tempo. 

Agil förändringsledning - 5 steg

Guide till agil förändringsledning beskriver hur den agila metoden kan tillämpas i förändringsledning genom fem steg:

  • Visionera
  • Kommunicera
  • Iterera
  • Inspirera
  • Integrera

I guiden ger vi konkreta exempel på hur en organisation kan jobba med de olika stegen i praktiken.

Intresserad av att veta mer? Tveka inte att höra av dig! Vi träffas gärna och diskuterar hur agil förändringsledning kan tillämpas i din egen organisation.

Ladda ner

Guide till agil förändringledning