Frukostseminarium fredagen den 13 mars

Frukostseminariet är inställt!

Sonder följer utvecklingen kring Coronasituationen noggrant för att säkerställa  vår egen och andras hälsa. Givet ny information från Folkhälsomyndigheten och Regeringens beslut, samt vår förståelse för att många organisationer har infört restriktioner kring externa kontakter eller möten av den här typen, har vi beslutat att ställa in morgondagens seminarium.

Vi kommer att så fort som möjligt hitta ett nytt datum för seminariet lite senare i vår och hoppas du kan komma då istället. Om du under tiden vill ta del av vårt budskap kring agila utvecklingsportföljer så ladda gärna ner vår guide…

Du är naturligtvis välkommen att ta en direkt kontakt med oss så får vi till ett möte, antingen digitalt eller på plats, för att prata mer kring ämnet tillsammans.

Agila utvecklingsportföljer - motsägelse eller möjlighet?

Välkommen att anmäla dig till ett seminarium om agila utvecklingsportföljer. Vi kommer att ägna morgonen åt att dela vår syn på utvecklingsstyrning i en komplex och snabbrörlig värld, och reflektera tillsammans kring den.

Agila team och utvecklingsmetoder blir allt vanligare. Fler och fler tar också till sig ramverk som SAFe för att kunna skala upp och få till samma principer i den övergripande styrningen. Värdet där det verkligen fungerar som tänkt är stort. Innovationsförmågan ökar, kvaliteten likaså samtidigt som ledtiderna kortas radikalt.

Men det är ingen enkel förändring – särskilt inte där utvecklingsflödena börjar transformeras i en annars oförändrad kontext. Många brottas exempelvis med beroenden till affärsstrategier och ledarskap, eller med frågan om vad som egentligen ska räknas in i begreppet utveckling.

Vi kommer i detta seminarium att beskriva de huvudsakliga framgångsfaktorer vi identifierat för att ta sig an en mer agil styrning av utvecklingen, oavsett vilken specifik modell man utgår ifrån. Vi riktar oss till alla som vill åstadkomma en mer agil utvecklingsverksamhet, oavsett hur långt man kommit i sin transformation och oavsett om ni använder SAFe eller något annat ramverk.

Välkommen!

 

 

 

 

Anmälan

Tid och plats

Datum: Fredagen den 13 mars

Tid: Kl. 08:30-10:00, frukost serveras från 08:00 i loungen

Plats: World Trade Center (lokal: Stockholm, konferensavdelningen på våningsplan 4) Kungsbron 1, Stockholm