Anmälan till frukostseminarium
fredagen den 29 november

Strategier i en oförutsägbar värld 

Företagens strategier och strategiarbeten har nog aldrig varit viktigare. I en snabbföränderlig värld där beslutsmandat flyttas ut och handlingsutrymmen blir större, behöver vi inte bara känna till utan också känna för organisationens riktning och prioriteringar.  Självledarskap kräver strategiskt ledarskap.

Det är karaktären på strategierna och strategiarbetena som behöver förändras. Från strategiska planer som bygger på att vi kan förutspå vad som kommer att hända runt om oss. Och från strategiarbete i ledningen som implicerar att strategier är något för översta nivån att ägna sig åt.

Välkommen till ett samtal där vi berättar om ett alternativt sätt att se på strategier. Där den gemensamma riktningen och tydliga prioriteringar kan fungera som ledstänger i vardagen – i hela organisationen. Och där användbarhet för verksamheten är viktigare än uppföljningsbarhet för ledningen.

Välkommen!

Anmälan

Tid och plats

Datum: Fredagen den 29 november

Tid: Kl. 08:30-10:00, frukost serveras 08:00

Plats: World Trade Center( Lokal Manhattan), Kungsbron 1, Stockholm