Frukostseminarium fredagen den 8 november

 

Agil förändringsledning- bygg in förändringen i verksamheten

Inom både större och mindre organisationer pågår ofta flera utvecklingsprojekt samtidigt och inget av dem går att prioritera bort. Projekten organiseras vid sidan om den ordinarie verksamheten och det uppstår ofta konflikter mellan projekten och linjeverksamheten som drabbar både medarbetare och kunder.

Agil förändringsledning är en metod som är anpassad till de krav som gäller idag. Den utgår från synsättet att medarbetarna är projektens främsta resurs. Effektiviteten ökar genom att bättre involvera medarbetare, kunder och partners och att bygga genomförandet på agila principer. Agil förändringsledning har använts med framgång inom både privata företag och offentlig sektor.

Seminariet innehåller en genomgång av metoden med exempel på hur den använts inom projekt i större organisationer.

Seminariet vänder sig till dig som är:

  • Projektägare
  • Projektledare
  • Förändringsledare
  • Verksamhetsutvecklare

Metoden agil förändringsledning finns beskriven i en guide som går att hämta här.

Välkommen!

Fullbokat!

Tid och plats

Datum: Fredagen den 8 november

Tid: Kl. 08:30-10:00, frukost serveras 08:00

Plats: World Trade Center, Kungsbron 1 (lokal Manhattan) Stockholm