Anmälan till frukostseminarium
fredagen den 30 augusti

Framtidens organisation – Ett nytt sätt att leda och organisera

Hur bygger man en organisation som är engagerande, anpassningsbar och innovativ, och kan möta en allt mer komplex och snabbrörlig värld? Delar av svaret är ett nytt sätt att se våra organisationer där vi vågar utmana grundpelare som hierarki, planerna och kontrollsystemen.

Med detta seminarium vill vi skapa viktiga insikter kring dagens och framtidens organisationer, och inspirera till nya perspektiv på ledarskap, organisering och samarbete. Vi förmedlar också konkreta tips på hur man kan pröva sig fram i vardagen. Som på alla våra seminarier finns utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Välkommen!

Anmälan

Tid och plats

Datum: Fredagen den 30 augusti

Tid: Kl. 08:30-10:00, frukost serveras 08:00

Plats: World Trade Center, Kungsbron 1 (lokal Manhattan) Stockholm