OBS! Frukostseminarium är fullbokat och vi kan inte erbjuda flera platser fredagen den 8 mars

FULLBOKAT!

Agila utvecklingsportföljer - motsägelse eller möjlighet?

Välkommen att anmäla dig till ett seminarium om agila utvecklingsportföljer. Vi kommer att ägna morgonen åt att dela vår syn på framtidens utvecklingsstyrning och reflektera tillsammans kring den.

Agila team och utvecklingsprocesser blir allt vanligare, men många har svårt att få till samma principer i den övergripande styrningen. Den traditionella portföljhanteringen upplevs i relation till det agila som trögrörlig och centralstyrd. I detta seminarium utforskar vi konceptet portföljstyrning och de principiella skiften vi ser. 

Vi utmanar konceptet med en central portfölj och beskriver en mer agil modell med flera integrerade portföljteam. Vi resonerar kring uppdelningen i projekt kontra förvaltning, och hur vi istället vill bygga på principen ”allt är backlog”. Och vi diskuterar slutligen hur själva organiseringen kan stödja en sådan styrning.

Har du inte besökt våra tidigare seminarier rekommenderar vi att du laddar ner och läser vårt whitepaper ”Ett nytt sätt att leda och organisera” för att få ut det bästa av detta tillfälle.

Välkommen!

Fullbokat

Tid och plats

Datum: Fredagen den 8 mars

Tid: Kl. 08:30-10:00, frukost serveras 08:00

Plats: World Trade Center (Lokal Manhattan) Kungsbron 1, Stockholm