Anmälan till frukostseminarium - fredagen den 18 maj

Vad innebär ”framtidens ledarskap” idag?

Välkommen till samtal om ledarskap och självledarskap. Den här morgonen kommer vi reflektera kring vad dagens ledarskap står för och innebär. Vi vill dela med oss av våra tankar och därigenom bjuda in till inspiration och gemensamt lärande.

I en allt komplexare värld behöver beslut fattas där verksamhet bedrivs. Samarbete är nyckelordet – ingen kan verka isolerat utan framgång kommer från att samverka med andra kompetenser och verksamheter. Som en konsekvens behöver individen ta ett ökat ansvar för att leda sig själva i relation till andra. Detta innebär ett annat sätt att se på ledarskap och vad som behövs för att ta det ledarskapet. Vad ska chefen göra? Ska chefen göra?

Vi tror att ledarskap behöver i större grad vara ett verktyg för människan, snarare än att människan är enbart ett medel för att leda och bedriva verksamhet. Vi tror att ledarskap är nyckeln för organisationers utveckling och framgång men med ett annat innehåll och form än idag. Vi tror att fler ser behovet ett annorlunda ledarskap så låt oss utveckla våra tankar tillsammans!

Har du inte besökt våra tidigare seminarier rekommenderar vi att du laddar ner och läser vårt whitepaper ”Ett nytt sätt att leda och organisera” för att få ut det bästa av detta tillfälle.

Välkommen!

Anmälan

Tid och plats

Datum: Fredagen den 18 maj

Tid: Kl. 08:30-10:00, frukost serveras 08:00

Plats: World Trade Center, Kungsbron 1 (lokal Manhattan) Stockholm