Anmälan till kvällseminarium - 27 mars

Nyckeln till framtidens affärslogik – Att tänka och skapa värde tillsammans

Vi tror att du många gånger har hört presentationer och läst om megatrenderna i dagens samhälle. Hur digitalisering och globalisering, två krafter som samspelar och driver på varandra, leder till omvälvande förändringar inom flera branscher.

Det finns många exempel på hur digitaliseringen skapar radikalt nya förutsättningar som gör att etablerade affärs- och verksamhetsmodeller utmanas och etablerade strukturer förändras i grunden.

Frågan är hur kommer det att påverka – och vad du ska göra?

Vi menar att många angriper problemet på fel sätt genom att försöka applicera gamla lösningar på de nya utmaningarna, det krävs nåt annat.

För dig som utvecklar affärsmodeller

Det här seminariet vänder sig till dig som är ansvarig för att ditt företag eller organisation utvecklar en affärsmodell med nya sätt att samverka med kunder, partners och andra aktörer. Vi delar med oss av våra tankar om:

  • Syfte. Där ett högre syfte är grunden för affärsutveckling och agila ”spelregler” ersätter den strategiska femårsplanen.
  • Värdenätverk. Hur de traditionella värdekedjorna kommer att brytas upp och ersättas av ett ekosystem av autonoma aktörer. Genom flexibla värdenätverk skapas ett unikt kundvärde.
  • Innovation i kunskapsnätverk. Tillgången till kompetens kommer att vara kritisk för att behärska nya och komplexa teknikområden.

Vi hoppas kunna inspirera och utmana, och ser fram emot givande samtal om framtidens affärslogik!

Välkommen!

Anmälan

Tid och plats

Datum: Tisdagen den 27 mars

Tid: Kl. 17:00 - 18:30, lättare förtäring serveras

Plats: Sonder AB, Kungsgatan 50 4tr, Stockholm