Agil förändringsledning – coaching session
den 3 september 2019
 

 

Agil förändringsledning i praktiken
– så kan du gå tillväga

Många som jobbar med utvecklingsprojekt söker ny energi och nya arbetssätt för att lyckas med den förändring man vill åstadkomma. Vi på Sonder vill hjälpa er framåt genom att bygga vidare på vårt populära seminarium om  agil  förändringsledning och arrangera en heldag för er som vill fördjupa er förståelse för arbetssättet.  

Vi har designat dagen för att ge mycket utrymme för coachning och för erfarenhetsutbyte. 

Sonders erfarna konsulter kommer att vara på plats och vi kommer till stor del att jobba utifrån deltagarnas egna exempel för att komma så nära verkligheten som möjligt. 

Deltagarna får idéer och verktyg som direkt kan tillämpas i det egna förändringsarbetet. Vi sammanställer dokumentationen från dagen och distribuerar till varje deltagare.  Anmäl dig senast den 28 juni.  

Välkommen! 

Program:
Kl 09.00 – 09.30 Fika och mingel 
Kl 09.30 – 12.00 Förmiddagspass 
Kl 12.00 – 13.00 Lunch 
Kl 13.00 – 16.30 Eftermiddagspass 

Anmälnings- och betalningsvillkor: 
Deltagaravgift 4.900 kr/deltagare exkl moms faktureras efter anmälan (lunch och fika ingår i avgiften). Anmälan är bindande efter 28 juni. Vid avanmälan som görs efter 28 juni debiteras 50 % av deltagaravgiften. För avanmälan som görs efter 5 augusti debiteras 100 % av deltagaravgiften. Deltagarplats kan överlåtas på annan person genom att kontakta oss. 

Sagt om seminariet agil förändringsledning: 
”Bra modeller och överblick” 
”Att det var verklighetsförankrat och tog upp svårigheter vi alla står inför” 
”Att det var lite utmanade och inte så städat och snällt som seminarier ibland kan bli.” 
”Insikter om nuläget i många organisationer, varför det ser ut som det gör organisatoriskt, lösningsförslag via agilitet 

Mer information: Ring eller maila till Love Lönnroth. 

Anmälan

Tid och plats

Datum: Tisdag den 3 september, kl 09.00-16.30.

Plats: World Trade Center (lokal Stockholm), Klarabergsviadukten 70, Stockholm